servitut

 

Servitut

Er en delvis ret til at råde over fast ejendom.

Ligesom man kan overdrage ejendomsretten til en ejendom fuldstændigt (hvorved alle efterfølgende led må anerkende, at det ikke længere er sælger, men nu køber, de skal anerkende som ejer) kan man ved en servitut/servitutter stifte begrænsede rettigheder over ejendommen, som da også skal respekteres af alle efterfølgende omsætningsled. F.eks. kan en landmand for tid og evighed give sin nabo ret til at køre hen over en mark i forbindelse med høstarbejdet. Retten til at stifte servitutter er begrænset ved en række offentligretlige regler, f.eks. vedrørende jagt og om forhold, der kan reguleres ved lokalplan.